Mogenpört ös byaförening - Munapirtin saaren kyläyhdistys r.f. 

www.mogenport.net

 

Skärgårdens Vänner i Pyttis r.f. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.