E-post  svipyttis@netti.fi
Föreningslokalen Moborg
Tuskasvägen 139
49220 Broby

STYRELSEN FÖR SKÄRGÅRDENS VÄNNER I PYTTIS R.F. 2012

Kimmo Raanti, ordförande

Roger Weppling, viceordförande

Ann-Mari Koivula, sekreterare och reserveringar av Moborg tel. 050-592 8238

Pia Gango, vicesekreterare

Kim Ståhl, kassör

Skärgårdens Vänner i Pyttis r.f. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.